Jasica.Net

C#, .Net, SQL i nie tylko

BadImageFormatException - problem z 32 i 64 bitowymi bibliotekami po raz N-ty?

Wystąpienie BadImageFormatException, wśród doświadczonych developerów, rodzi pytanie czy przez przypadek nie została załadowana zewnętrzna biblioteka w złej wersji- 32 lub 64 bitowej. Nie jest to jednak jedyna przyczyna występowania tego wyjątku. Na początek jednak przyjrzyjmy się kawałkowi prostego kodu:

using System;
using System.Diagnostics;

namespace BadImageFormatExceptionSample
{
  public class Data
  {
    public string Text { get; set; }
  }

  public class Base<T> where T : Data
  {
    public virtual T Print(T t)
    {
      Log(() =>
      {
        Console.WriteLine(t.Text);
      });
      return t;
    }

    protected virtual void Log(Action action)
    {
      var stackTrace = new StackTrace();
      var method = stackTrace.GetFrame(1).GetMethod();
      Console.WriteLine("Type: {0}, Method: {1}; before", 
        method.DeclaringType.Name, method.Name);
      action();
      Console.WriteLine("Type: {0}, Method: {1}; after", 
        method.DeclaringType.Name, method.Name);
    }
  }

  public class TestClass : Base<Data>
  {
    public override Data Print(Data data)
    {
      Log(() =>
      {
        data = base.Print(data);
      });

      return data;
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main()
    {
      var z = new TestClass();
      z.Print(new Data() { Text = "Test" });
    }
  }
}

Kod jest stosunkowo prosty. Można by dać go jako rozgrzewkę osobie na rozmowie kwalifikacyjnej i spytać co program wypisze na ekranie. Jako wyjście spodziewalibyśmy się tekstu podobnego do:

Type: TestClass, Method: Print; before
Type: Base`1, Method: Print; before
Test
Type: Base`1, Method: Print; after
Type: TestClass, Method: Print; after

Niestety, wbrew wszelkim oczekiwaniom pojawi się tu wyjątek, który jest bohaterem tego artykułu. Dla dopełnienia prezentuję początek wyjścia z programu:

Type: TestClass, Method: Print; before

Unhandled Exception: System.BadImageFormatException: An attempt was made to load 
  a program with an incorrect format. (Exception from HRESULT: 0x8007000B)

Na pierwszy rzut oka ciężko wskazać co jest nie tak, jednak przy dłuższej analizie zdekompilowanego kodu można dojść do wniosku, że coś jest nie w porządku. Problem da się łatwo obejść; jeśli wystąpił wystarczy użyć mechanizmu delegatów i wszystko będzie działać jak na począku zakłądaliścy:

public override Data Print(Data data)
{
  var print = new Func<Data, Data>(base.Print);
  Log(() =>
  {
    data = print(data);
  });
  return data;
}

Całe szczęście problem nie występuje często - trzeba użyć kilku bardziej zaawansowanych mechanizmów języka by problem wystąpił. Problem został naprawiony w kompilatorze nadchodzącym z wersją 2012 Visual Studio, więc możemy spać spokojnie i dalej śmiało używać wyrażeń lambda, jak tylko wyobraźnia nam pozwoli. Dociekliwym przedstawiam jeszcze kod IL wygenerowany przez Visual Studio 2012:

 

.method public hidebysig instance void '<Print>b__0'() cil managed
{
 // Code size    25 (0x19)
 .maxstack 8
 IL_0000: nop
 IL_0001: ldarg.0
 IL_0002: ldarg.0
 IL_0003: ldfld   class BadImageFormatExceptionSample.TestClass BadImageFormatExceptionSample.TestClass/'<>c__DisplayClass1'::'<>4__this'
 IL_0008: ldarg.0
 IL_0009: ldfld   class BadImageFormatExceptionSample.Data BadImageFormatExceptionSample.TestClass/'<>c__DisplayClass1'::data
 IL_000e: call instance class BadImageFormatExceptionSample.Data BadImageFormatExceptionSample.TestClass::'<>n__FabricatedMethod3'(class BadImageFormatExceptionSample.Data)
 IL_0013: stfld   class BadImageFormatExceptionSample.Data BadImageFormatExceptionSample.TestClass/'<>c__DisplayClass1'::data
 IL_0018: ret
} // end of method '<>c__DisplayClass1'::'<Print>b__0'

Oraz kłopotliwa wersja z 2010 dla porównania(różnica w lini IL_000e):

.method public hidebysig instance void '<Print>b__0'() cil managed
{
 // Code size    25 (0x19)
 .maxstack 8
 IL_0000: nop
 IL_0001: ldarg.0
 IL_0002: ldarg.0
 IL_0003: ldfld   class BadImageFormatExceptionSample.TestClass BadImageFormatExceptionSample.TestClass/'<>c__DisplayClass1'::'<>4__this'
 IL_0008: ldarg.0
 IL_0009: ldfld   class BadImageFormatExceptionSample.Data BadImageFormatExceptionSample.TestClass/'<>c__DisplayClass1'::data
 IL_000e: call instance !0 BadImageFormatExceptionSample.TestClass::'<>n__FabricatedMethod3'(!0)
 IL_0013: stfld   class BadImageFormatExceptionSample.Data BadImageFormatExceptionSample.TestClass/'<>c__DisplayClass1'::data
 IL_0018: ret
} // end of method '<>c__DisplayClass1'::'<Print>b__0'

Na koniec rodzi się jeszcze jedna myśl- czy nie za bardzo ufamy narzędziom z których korzystamy? Kompilatory tworzą też ludzie i mogą popełniać błędy, więc do każdego kodu należy podchodzić z pewną rezerwą- mniejszą bądź większą, w zależności od źródła. Taka programistyczna zasada ograniczonego zaufania.